Activités

Conocer los principales descriptores del referencial de competencias en IC

Objectif principal: Conocer los distintos apartados de cada una de las 5 dimensiones del Referencial de competencias de comunicación plurilingüe en intercomprensión (REFIC) y saber cuáles son los principales descriptores de cada uno de estos apartados.  
Objectifs secondaires:
Auteur(s) de l'activité: Eric Martin
Modalité de travail: Tutored, classroom based, Tutored, distance learning, Not tutored (self-teaching)
Habileté(s) ciblée(s): Traitement de la transparence, Traitement de l'opacité, Adaptation de l'expression, Médiation
Niveau(x) visé(s): Independent user, Proficient user
Public ciblé : learners, teachers

Descubrir las 5 dimensiones del referencial de competencias en IC - REFIC

Objectif principal: Descubrir las cinco dimensiones del Referencial de competencias de comunicación plurilingüe en intercomprensión y conocer algunos de sus descriptores.
Objectifs secondaires:
Auteur(s) de l'activité: Eric Martin
Modalité de travail: Tutored, classroom based, Tutored, distance learning, Not tutored (self-teaching)
Habileté(s) ciblée(s): Traitement de la transparence, Traitement de l'opacité, Adaptation de l'expression, Médiation
Niveau(x) visé(s): Independent user, Proficient user
Public ciblé : learners

Enseigner l’interaction orale plurilingue

Objectif principal: Définir et illustrer les situations d’interaction orale à partir du CECR.
Objectifs secondaires:
Auteur(s) de l'activité: Eric Martin
Modalité de travail: Tutored, classroom based, Tutored, distance learning, Tutored, hybrid, Not tutored (self-teaching)
Habileté(s) ciblée(s): Adaptation de l'expression
Niveau(x) visé(s): Independent user
Public ciblé : teachers

Micul Prinţ/ Le Petit Prince/ El Principito

Objectif principal: Sensibiliser à l’intercompréhension ; éveiller la curiosité pour l’espagnol
Objectifs secondaires: - Prendre conscience de la proximité des langues romanes. - Mettre en relation des mots de différentes langues. - Développer des stratégies de compréhension écrite des textes en espagnol, langue voisine du roumain et du français.
Auteur(s) de l'activité: Diana Câşlaru
Modalité de travail: Tutored, classroom based
Habileté(s) ciblée(s): Traitement de la transparence, Traitement de l'opacité
Niveau(x) visé(s): Basic user
Public ciblé : learners

Accesul la limba română prin diverse alte limbi

Objectif principal: Sensibilizarea/antrenarea/perfecționareastudențilorasupra numeroaselor cuvinte pătrunse în română din alte limbi. Sensibilizarea/antrenarea/perfecționareacunoscătorilordediverse limbi, romanice și neromanice, ca limbă maternă saustrăină, cu privire la posibilitatea realizării intercomprehensiunii cu limba română prin folosirea acestor limbi.
Objectifs secondaires: În limba română, cursanții care cunosc una sau mai multe limbi romanice și neromanice (slave, germanice, turca, maghiara, greaca)vor putea înțelege mai bine limba română prin reperareași descifrareanu doa
Auteur(s) de l'activité: Iulia Nica
Modalité de travail: Tutored, hybrid
Habileté(s) ciblée(s): Traitement de la transparence, Traitement de l'opacité
Niveau(x) visé(s): Basic user, Independent user
Public ciblé : learners

Intercomprehensiune între limbi romanice și germanice

Objectif principal: Sensibilizarea studenților cunoscători de limbi romanice cu privire la posibilitatea realizării intercomprehensiunii chiar și între limbi din familii diferite.
Objectifs secondaires: Într-un text în limba engleză, cursanții (alumnos) care cunosc una sau mai multe limbi romanice (ca limbă maternă / străină) vor putea repera cuvintele (palabras) englezești de origine latină facând analogii cu cuvinte din limba lor maternă (mai mult sau mai puțin) asemănătoare și vor putea face diverse comentarii lingvistice pe marginea acestor cuvinte.
Auteur(s) de l'activité: Mihaela Lupu
Modalité de travail: Tutored, distance learning
Habileté(s) ciblée(s): Traitement de la transparence
Niveau(x) visé(s): Basic user
Public ciblé : learners

intercomprehensiunea limbilor romanice pentru jurnaliști

Objectif principal: Familiarizarea studenților la Jurnalism și a specialiștilor din mass-media cu strategiile de intercomprehensiune care permit o înțelegere mai rapidă și mai eficientă a surselor de informare în varii limbi.
Objectifs secondaires: 1. Descoperirea specificului principalelor limbi romanice (ES, FR, IT, PT, RO) printr-o abordare contrastivă a unor noțiuni de ortografie, lexic, morfosintaxă. Întărirea încrederii în capacitățile de înțelegere autonomă a limbilor nestudiate. - 2. Antrenarea capacității de identificare și de asimilare a similitudinilor și deosebirilor între limbile romanice prin exploatarea atît a resurselor propuse, cît și, mai ales, a competențelor lingvistice latente și a cunoștințelor de specialitate (presa scrisă).
Auteur(s) de l'activité: Dana Nica
Modalité de travail: Not tutored (self-teaching)
Habileté(s) ciblée(s): Traitement de la transparence, Traitement de l'opacité
Niveau(x) visé(s): Independent user
Public ciblé : learners

Intercomprehensiune prin paremiologie - intercomprehensiune scrisă

Objectif principal: Sensibilizarea/antrenarea/perfecționarea studenților în privința fondului cultural comun al țării native de limbă romanică (aici, Spania) cu România: exemplificare prin paremiologie. (Pentru studenții avansații în studiul limbii române) Perfecționarea studenților în probleme de sintaxă a limbii române prin analiza contrastivă cu limba romanică nativă (spaniola) a unor proverbe.
Objectifs secondaires: - Înțelegerea limbii române de către vorbitorii nativi ai unei alte limbi romanice (aici, spanioli) prin exploatarea fondului cultural comun, moștenit din latină. - (Pentru studenții avansații în studiul limbii române) Consolidarea/Recapitularea unor particularități sintactice ale limbii române prin texte paralele cu o altă limbă romanică (aici spaniola), din perspectivă contrastivă.   
Auteur(s) de l'activité: Iulia Nica
Modalité de travail: Tutored, classroom based
Habileté(s) ciblée(s): Traitement de la transparence, Traitement de l'opacité
Niveau(x) visé(s): Independent user
Public ciblé : learners

Evaluation Test de compréhension écrite du français pour italophones

Objectif principal: Vérifier après un cours de 20h la compréhension de l'écrit en utilisant les tests prévus pour le DELF B2
Objectifs secondaires:
Auteur(s) de l'activité: Marie-Christine Jamet
Modalité de travail: Tutored, classroom based
Habileté(s) ciblée(s): Traitement de la transparence
Niveau(x) visé(s): Independent user
Public ciblé : learners

Comprendre des cartes de voeux dans 6 langues romanes

Objectif principal: Comprendre et comparer les formules utilisées dans les cartes de voeux de Noël et de Bonne année rédigées dans six langues romanes
Objectifs secondaires: Commencer à découvrir les similitudes lexicales et grammaticales unissant six langues romanes.
Auteur(s) de l'activité: Eric Martin
Modalité de travail: Tutored, classroom based
Habileté(s) ciblée(s): Traitement de la transparence
Niveau(x) visé(s): Basic user
Public ciblé : learners

Pages