Activités

Conocer los principales descriptores del referencial de competencias en IC

Objectif principal: Conocer los distintos apartados de cada una de las 5 dimensiones del Referencial de competencias de comunicación plurilingüe en intercomprensión (REFIC) y saber cuáles son los principales descriptores de cada uno de estos apartados.  
Objectifs secondaires:
Auteur(s) de l'activité: Eric Martin
Modalité de travail: Tutored, classroom based, Tutored, distance learning, Not tutored (self-teaching)
Habileté(s) ciblée(s): Traitement de la transparence, Traitement de l'opacité, Adaptation de l'expression, Médiation
Niveau(x) visé(s): Independent user, Proficient user
Public ciblé : learners, teachers

Descubrir las 5 dimensiones del referencial de competencias en IC - REFIC

Objectif principal: Descubrir las cinco dimensiones del Referencial de competencias de comunicación plurilingüe en intercomprensión y conocer algunos de sus descriptores.
Objectifs secondaires:
Auteur(s) de l'activité: Eric Martin
Modalité de travail: Tutored, classroom based, Tutored, distance learning, Not tutored (self-teaching)
Habileté(s) ciblée(s): Traitement de la transparence, Traitement de l'opacité, Adaptation de l'expression, Médiation
Niveau(x) visé(s): Independent user, Proficient user
Public ciblé : learners

Enseigner l’interaction orale plurilingue

Objectif principal: Définir et illustrer les situations d’interaction orale à partir du CECR.
Objectifs secondaires:
Auteur(s) de l'activité: Eric Martin
Modalité de travail: Tutored, classroom based, Tutored, distance learning, Tutored, hybrid, Not tutored (self-teaching)
Habileté(s) ciblée(s): Adaptation de l'expression
Niveau(x) visé(s): Independent user
Public ciblé : teachers

Intercomprehensiune între limbi romanice și germanice

Objectif principal: Sensibilizarea studenților cunoscători de limbi romanice cu privire la posibilitatea realizării intercomprehensiunii chiar și între limbi din familii diferite.
Objectifs secondaires: Într-un text în limba engleză, cursanții (alumnos) care cunosc una sau mai multe limbi romanice (ca limbă maternă / străină) vor putea repera cuvintele (palabras) englezești de origine latină facând analogii cu cuvinte din limba lor maternă (mai mult sau mai puțin) asemănătoare și vor putea face diverse comentarii lingvistice pe marginea acestor cuvinte.
Auteur(s) de l'activité: Mihaela Lupu
Modalité de travail: Tutored, distance learning
Habileté(s) ciblée(s): Traitement de la transparence
Niveau(x) visé(s): Basic user
Public ciblé : learners