Activités

Enseigner l’interaction orale plurilingue

Objectif principal: Définir et illustrer les situations d’interaction orale à partir du CECR.
Objectifs secondaires:
Auteur(s) de l'activité: Eric Martin
Modalité de travail: Tutored, classroom based, Tutored, distance learning, Tutored, hybrid, Not tutored (self-teaching)
Habileté(s) ciblée(s): Adaptation de l'expression
Niveau(x) visé(s): Independent user
Public ciblé : teachers

Intercomprehensiune între limbi romanice și germanice

Objectif principal: Sensibilizarea studenților cunoscători de limbi romanice cu privire la posibilitatea realizării intercomprehensiunii chiar și între limbi din familii diferite.
Objectifs secondaires: Într-un text în limba engleză, cursanții (alumnos) care cunosc una sau mai multe limbi romanice (ca limbă maternă / străină) vor putea repera cuvintele (palabras) englezești de origine latină facând analogii cu cuvinte din limba lor maternă (mai mult sau mai puțin) asemănătoare și vor putea face diverse comentarii lingvistice pe marginea acestor cuvinte.
Auteur(s) de l'activité: Mihaela Lupu
Modalité de travail: Tutored, distance learning
Habileté(s) ciblée(s): Traitement de la transparence
Niveau(x) visé(s): Basic user
Public ciblé : learners

Intercomprehensiune prin paremiologie - intercomprehensiune scrisă

Objectif principal: Sensibilizarea/antrenarea/perfecționarea studenților în privința fondului cultural comun al țării native de limbă romanică (aici, Spania) cu România: exemplificare prin paremiologie. (Pentru studenții avansații în studiul limbii române) Perfecționarea studenților în probleme de sintaxă a limbii române prin analiza contrastivă cu limba romanică nativă (spaniola) a unor proverbe.
Objectifs secondaires: - Înțelegerea limbii române de către vorbitorii nativi ai unei alte limbi romanice (aici, spanioli) prin exploatarea fondului cultural comun, moștenit din latină. - (Pentru studenții avansații în studiul limbii române) Consolidarea/Recapitularea unor particularități sintactice ale limbii române prin texte paralele cu o altă limbă romanică (aici spaniola), din perspectivă contrastivă.   
Auteur(s) de l'activité: Iulia Nica
Modalité de travail: Tutored, classroom based
Habileté(s) ciblée(s): Traitement de la transparence, Traitement de l'opacité
Niveau(x) visé(s): Independent user
Public ciblé : learners