Activités

Accesul la limba română prin diverse alte limbi

Objectif principal: Sensibilizarea/antrenarea/perfecționareastudențilorasupra numeroaselor cuvinte pătrunse în română din alte limbi. Sensibilizarea/antrenarea/perfecționareacunoscătorilordediverse limbi, romanice și neromanice, ca limbă maternă saustrăină, cu privire la posibilitatea realizării intercomprehensiunii cu limba română prin folosirea acestor limbi.
Objectifs secondaires: În limba română, cursanții care cunosc una sau mai multe limbi romanice și neromanice (slave, germanice, turca, maghiara, greaca)vor putea înțelege mai bine limba română prin reperareași descifrareanu doa
Auteur(s) de l'activité: Iulia Nica
Course type: Tutored, hybrid
Habileté(s) ciblée(s): Traitement de la transparence, Traitement de l'opacité
Niveau(x) visé(s): Basic user, Independent user
Public ciblé : learners

intercomprehensiunea limbilor romanice pentru jurnaliști

Objectif principal: Familiarizarea studenților la Jurnalism și a specialiștilor din mass-media cu strategiile de intercomprehensiune care permit o înțelegere mai rapidă și mai eficientă a surselor de informare în varii limbi.
Objectifs secondaires: 1. Descoperirea specificului principalelor limbi romanice (ES, FR, IT, PT, RO) printr-o abordare contrastivă a unor noțiuni de ortografie, lexic, morfosintaxă. Întărirea încrederii în capacitățile de înțelegere autonomă a limbilor nestudiate. - 2. Antrenarea capacității de identificare și de asimilare a similitudinilor și deosebirilor între limbile romanice prin exploatarea atît a resurselor propuse, cît și, mai ales, a competențelor lingvistice latente și a cunoștințelor de specialitate (presa scrisă).
Auteur(s) de l'activité: Dana Nica
Course type: Not tutored (self-teaching)
Habileté(s) ciblée(s): Traitement de la transparence, Traitement de l'opacité
Niveau(x) visé(s): Independent user
Public ciblé : learners

Comprendre des cartes de voeux dans 6 langues romanes

Objectif principal: Comprendre et comparer les formules utilisées dans les cartes de voeux de Noël et de Bonne année rédigées dans six langues romanes
Objectifs secondaires: Commencer à découvrir les similitudes lexicales et grammaticales unissant six langues romanes.
Auteur(s) de l'activité: Eric Martin
Course type: Tutored, classroom based
Habileté(s) ciblée(s): Traitement de la transparence
Niveau(x) visé(s): Basic user
Public ciblé : learners

Entender un diálogo intercomprensivo sonoro Ca / It

Objectif principal: Analizar y entender un diálogo intercomprensivo entre una catalanohablante y un italianófono.
Objectifs secondaires:
Auteur(s) de l'activité: Eric Martin
Course type: Tutored, classroom based
Habileté(s) ciblée(s): Traitement de la transparence
Niveau(x) visé(s): Basic user, Independent user
Public ciblé : learners

Comprendre le fonctionnement d'un chat plurilingue

Objectif principal: Cette activité propose une analyse du fil conversationnel d'un chat plurilingue et un exercice de compréhension de questions d'usage fréquent dans ce type de communication.
Objectifs secondaires:
Auteur(s) de l'activité: Eric Martin
Course type: Tutored, hybrid
Habileté(s) ciblée(s): Traitement de la transparence, Traitement de l'opacité, Adaptation de l'expression
Niveau(x) visé(s): Basic user, Independent user
Public ciblé : learners

Páginas web de un sitio turístico italiano

Objectif principal: Aprender a comprender un texto de índole turística en italiano utilizando por una parte las semejanzas de esta lengua con el español y por otra, sus conocimientos en francés.
Objectifs secondaires: aprender a diversificar sus estrategias de comprensión general ; conocer y utilizar las correspondencias grafo-fonológicas ; profundizar la comprensión de un texto en una lengua extranjera, utilizando sus conocimientos en una tercera lengua de la misma familia (-puente).
Auteur(s) de l'activité: Eric Martin
Course type: Tutored, classroom based
Habileté(s) ciblée(s): Traitement de la transparence
Niveau(x) visé(s): Basic user, Independent user
Public ciblé : learners

Homenaje a un gran músico en 4 lenguas románicas

Objectif principal: Aprender a comprender tres versiones de un mismo documento, escritas en italiano, francés y portugués, procedentes de la página web Euronews y relativos a uno de los grandes jefes de orquesta europeos.
Objectifs secondaires: identificar y diversificar unas estrategias de comprensión escritas (conocimientos generales, uso del contexto, semejanzas discursivas, léxicas y gramaticales interlingüísticas) analizar el grado de proximidad entre 4 lenguas románicas identificar los puntos de opacidad.
Auteur(s) de l'activité: Eric Martin
Course type: Tutored, classroom based
Habileté(s) ciblée(s): Traitement de la transparence, Traitement de l'opacité
Niveau(x) visé(s): Basic user, Independent user
Public ciblé : learners