Activités

1.- TUTORISATION ET ANIMATION DE SCÉNARIOS MIRIADI

Objectif principal: Établir un projet de scénario MIRIADI. Former à la tutorisation et à l'animation de formations Miriadi
Objectifs secondaires: Faire la présentation et le planning ce que représentera, pour les apprenants, le déroulement de leur formation.
Auteur(s) de l'activité: Martine Le Besnerais
Modalité de travail: Tutored, classroom based, Tutored, distance learning, Tutored, hybrid
Habileté(s) ciblée(s): Médiation
Niveau(x) visé(s): Proficient user
Public ciblé : teachers, teacher trainers

intercomprehensiunea limbilor romanice pentru jurnaliști

Objectif principal: Familiarizarea studenților la Jurnalism și a specialiștilor din mass-media cu strategiile de intercomprehensiune care permit o înțelegere mai rapidă și mai eficientă a surselor de informare în varii limbi.
Objectifs secondaires: 1. Descoperirea specificului principalelor limbi romanice (ES, FR, IT, PT, RO) printr-o abordare contrastivă a unor noțiuni de ortografie, lexic, morfosintaxă. Întărirea încrederii în capacitățile de înțelegere autonomă a limbilor nestudiate. - 2. Antrenarea capacității de identificare și de asimilare a similitudinilor și deosebirilor între limbile romanice prin exploatarea atît a resurselor propuse, cît și, mai ales, a competențelor lingvistice latente și a cunoștințelor de specialitate (presa scrisă).
Auteur(s) de l'activité: Dana Nica
Modalité de travail: Not tutored (self-teaching)
Habileté(s) ciblée(s): Traitement de la transparence, Traitement de l'opacité
Niveau(x) visé(s): Independent user
Public ciblé : learners