Activités

intercomprehensiunea limbilor romanice pentru jurnaliști

Objectif principal: Familiarizarea studenților la Jurnalism și a specialiștilor din mass-media cu strategiile de intercomprehensiune care permit o înțelegere mai rapidă și mai eficientă a surselor de informare în varii limbi.
Objectifs secondaires: 1. Descoperirea specificului principalelor limbi romanice (ES, FR, IT, PT, RO) printr-o abordare contrastivă a unor noțiuni de ortografie, lexic, morfosintaxă. Întărirea încrederii în capacitățile de înțelegere autonomă a limbilor nestudiate. - 2. Antrenarea capacității de identificare și de asimilare a similitudinilor și deosebirilor între limbile romanice prin exploatarea atît a resurselor propuse, cît și, mai ales, a competențelor lingvistice latente și a cunoștințelor de specialitate (presa scrisă).
Auteur(s) de l'activité: Dana Nica
Modalité de travail: Not tutored (self-teaching)
Habileté(s) ciblée(s): Traitement de la transparence, Traitement de l'opacité
Niveau(x) visé(s): Independent user
Public ciblé : learners

Evaluation : analyser des interactions plurilingues écrites

Objectif principal: Expliquer les stratégies sur lesquelles repose le bon fonctionnement d'interactions plurilingues écrites en langues romanes et donner le sens de questions simples posées par des participants dans des forums et chats plurilingues.
Objectifs secondaires:
Auteur(s) de l'activité: Eric Martin
Modalité de travail: Tutored, classroom based
Habileté(s) ciblée(s): Traitement de la transparence
Niveau(x) visé(s): Basic user, Independent user
Public ciblé : learners

Evaluation : comprendre un texte en roumain

Objectif principal: Cette évaluation porte sur la dimension réceptive de l'intercompréhension entre langues romanes. Elle consiste à la fois en une mise en pratique et une explicitation des stratégies de compréhension mises en oeuvre par un romanophone pour comprendre un texte en roumain.
Objectifs secondaires:
Auteur(s) de l'activité: Eric Martin
Modalité de travail: Tutored, classroom based
Habileté(s) ciblée(s): Traitement de la transparence
Niveau(x) visé(s): Basic user, Independent user
Public ciblé : learners