Activités

Conocer los principales descriptores del referencial de competencias en IC

Objectif principal: Conocer los distintos apartados de cada una de las 5 dimensiones del Referencial de competencias de comunicación plurilingüe en intercomprensión (REFIC) y saber cuáles son los principales descriptores de cada uno de estos apartados.  
Objectifs secondaires:
Auteur(s) de l'activité: Eric Martin
Course type: Tutored, classroom based, Tutored, distance learning, Not tutored (self-teaching)
Habileté(s) ciblée(s): Traitement de la transparence, Traitement de l'opacité, Adaptation de l'expression, Médiation
Niveau(x) visé(s): Independent user, Proficient user
Public ciblé : learners, teachers

Accesul la limba română prin diverse alte limbi

Objectif principal: Sensibilizarea/antrenarea/perfecționareastudențilorasupra numeroaselor cuvinte pătrunse în română din alte limbi. Sensibilizarea/antrenarea/perfecționareacunoscătorilordediverse limbi, romanice și neromanice, ca limbă maternă saustrăină, cu privire la posibilitatea realizării intercomprehensiunii cu limba română prin folosirea acestor limbi.
Objectifs secondaires: În limba română, cursanții care cunosc una sau mai multe limbi romanice și neromanice (slave, germanice, turca, maghiara, greaca)vor putea înțelege mai bine limba română prin reperareași descifrareanu doa
Auteur(s) de l'activité: Iulia Nica
Course type: Tutored, hybrid
Habileté(s) ciblée(s): Traitement de la transparence, Traitement de l'opacité
Niveau(x) visé(s): Basic user, Independent user
Public ciblé : learners

INTERACTIONS ORALES EN FACE À FACE ET EN MODALITÉ IC

Objectif principal: S'entraîner à la pratique de l'IC orale. Développement de la compétence partielle de C orale dans plusieurs langues parentes. Titre original : Pratique de l'IC orale en face à face au sein d'un groupe plurilingue (à adapter pour être mise en pratique à distance)
Objectifs secondaires: - Prise de conscience des stratégies de compréhension et de communication nécessaires pour atteindre une interaction orale plurilingue efficace entre langues parentes. - Développement des compétences de compréhension et d'interproduction par l'intermédiaire des stratégies mentionnées ci-dessus.
Auteur(s) de l'activité: José Manuel Arias Botero
Course type: Tutored, classroom based
Habileté(s) ciblée(s): Traitement de la transparence, Traitement de l'opacité, Adaptation de l'expression
Niveau(x) visé(s): Basic user, Independent user
Public ciblé : learners

Intercomprehensiune prin paremiologie - intercomprehensiune scrisă

Objectif principal: Sensibilizarea/antrenarea/perfecționarea studenților în privința fondului cultural comun al țării native de limbă romanică (aici, Spania) cu România: exemplificare prin paremiologie. (Pentru studenții avansații în studiul limbii române) Perfecționarea studenților în probleme de sintaxă a limbii române prin analiza contrastivă cu limba romanică nativă (spaniola) a unor proverbe.
Objectifs secondaires: - Înțelegerea limbii române de către vorbitorii nativi ai unei alte limbi romanice (aici, spanioli) prin exploatarea fondului cultural comun, moștenit din latină. - (Pentru studenții avansații în studiul limbii române) Consolidarea/Recapitularea unor particularități sintactice ale limbii române prin texte paralele cu o altă limbă romanică (aici spaniola), din perspectivă contrastivă.   
Auteur(s) de l'activité: Iulia Nica
Course type: Tutored, classroom based
Habileté(s) ciblée(s): Traitement de la transparence, Traitement de l'opacité
Niveau(x) visé(s): Independent user
Public ciblé : learners

Comprendre le fonctionnement d'un chat plurilingue

Objectif principal: Cette activité propose une analyse du fil conversationnel d'un chat plurilingue et un exercice de compréhension de questions d'usage fréquent dans ce type de communication.
Objectifs secondaires:
Auteur(s) de l'activité: Eric Martin
Course type: Tutored, hybrid
Habileté(s) ciblée(s): Traitement de la transparence, Traitement de l'opacité, Adaptation de l'expression
Niveau(x) visé(s): Basic user, Independent user
Public ciblé : learners