Proiectul MIRIADI

Proiectul MIRIADI, Mutualizare şi Inovare pentru o Reţea de Intercomprehensiune la Distanţă, este un proiect european care reuneşte 19 parteneri cu ajutorul financiar al Agenţiei executive “Educaţie, audiovizual şi cultură (EACEA), şi un număr în creştere de parteneri asociaţi. Scopul proiectului este de a contribui la inovarea predării şi învăţării limbilor prin intermediul promovării diverselor tipuri de pregătiri în domeniul intercomprehensiunii în interacţiune pe Internet.

Pentru a realiza acest scop, proiectul MIRIADI, care a început pe data de 1 decembrie 2012, va crea pe parcursul a trei ani: o reţea, un centru de resurse online şi o plaformă de lucru la distanţă.

Parteneriatul MIRIADI beneficiază de experienţa mai multor proiecte si de utilizarea mai multor platforme, atât pe plan informatic cât şi în ceea ce priveşte organizarea de sesiuni de pregătire online. Va fi vorba de realizarea unei noi platforme în cadrul căreia membrii reţelei vor putea organiza noi sesiuni de pregătire şi se vor putea inspira din resursele pe care portalul MIRIADI le va pune la dispoziţie. Specificul sesiunilor de pregătire internaţionale propuse constă în combinarea diverselor tipuri de pregătire la distanţă şi mai ales în constituirea de grupuri iniţiale care se vor reconfigura pe parcurs în grupuri plurilingve, având drept membrii aceleaşi persoane care vor lucra în funcţie de afinităţi.

Proiectul MIRIADI se adresează oricărui tip de public, elevi, studenţi, profesori, asociaţii şi persoane de diverse profesii, şi priveşte toate limbile, chiar dacă la început se concentrează pe familia limbilor romanice şi pe un public aparţinând învăţământului superior.

Pe toata durata proiectului interacţiunea la distanţă între partenerii de lucru va fi un experiment cu privire la ceea ce propune proiectul publicului său, iar această activitate va permite identificarea şi dezvoltarea unui cadru de competenţe, unor scenarii pedagogice posibile pentru sesiunile de pregătire, recenzarea activităţilor, punerea în comun  a resurselor şi punerea la punct a demersurilor de integrare curiculară.

Acest proiect va fi dotat în paralel cu o structură capabilă să funcţioneze în mod durabil după terminarea proiectului în sine.