Sessions

Norden

Dette er en eksperimental session i nabosprogsforståelse mellem germanske sprog.