Skip to main content

Intercomprehensiune între limbi romanice și germanice

Submitted by Eric on
Authors
Mihaela Lupu
Authors emails
mihlupu@yahoo.com
Link
not linked to any scenario
Age / Education
Kids/Academic setting
Kids/Non-academic setting
Course type
Tutored, distance learning
Target audience
learners
Target Area(s)
Languages
Target language(s)
English
Target level(s)
Basic user
Type
Activity
Activity total duration
3.00 hours
Proceedings + instructions

Fișa propune derularea următoarelor activități :

In clasă (1 oră):

·   Faza 1: Citirea unui scurt  text în limba engleză și identificarea tuturor cuvintelor de origine latină ;

·  Faza 2: Clasarea cuvintelor identificate în cinci grupe, criteriul fiind gradul de asemănare între cuvintele englezești și cele din limba maternă (identice / foarte asemănătoare /  asemănătoare / puțin asemănătoare / deloc asemănătoare);

Acasă (2 ore):

·  Faza 3: Verificarea etimologiilor cuvintelor englezești și validarea / invalidarea ipotezelor de plecare.

·  Faza 4: Reperarea eventualelor diferențe semantice suferite de cuvintele englezești în comparație cu sensurile actuale ale cuvintelor omoloage din franceză ;

·  Faza 5 : Formularea de ipoteze privind schimbările ortografice și fonetice suferite de cuvintele englezești.

In clasă (1 oră):

·  Faza 6: Compararea rezultatelor (verificare în comun).

·  Faza 7: Corectarea, de către fiecare cursant, a eventualelor sale erori (în ceea ce privește identificarea cuvintelor englezești de origine latină și modificările suferite).

-  Faza 8 : Extinderea analogiilor și la alte limbi decât cea maternă, prin compararea cu alte limbi romanice cunoscute de către cursanți.

Main components
Linguistic component
Main objective

Sensibilizarea studenților cunoscători de limbi romanice cu privire la posibilitatea realizării intercomprehensiunii chiar și între limbi din familii diferite.

Secondary objectives

Într-un text în limba engleză, cursanții (alumnos) care cunosc una sau mai multe limbi romanice (ca limbă maternă / străină) vor putea repera cuvintele (palabras) englezești de origine latină facând analogii cu cuvinte din limba lor maternă (mai mult sau mai puțin) asemănătoare și vor putea face diverse comentarii lingvistice pe marginea acestor cuvinte.

Sessions number
2 sessions
Linguistic activitie(s) :
Comprehension of one language
Written
Learner framework of reference
Source language(s)
Romance language(s)
Target skill(s)
Transparency processing
Technical constraints
Internet connection
Documents