Skip to main content

intercomprehensiunea limbilor romanice pentru jurnaliști

Submitted by Eric on
Authors
Dana Nica
Authors emails
dananica@yahoo.com
Link
not linked to any scenario
Age / Education
Adults/Academic setting
Adults/Non-academic setting
Leads for evaluation

- Autoevaluare imediată, prin parcurgerea sintezelor explicative, precum și prin confruntarea graduală a versiunilor în ES, FR, IT, PT, RO propuse în fișă. - Autoevaluare ulterioară, prin fixare/verificare (practicarea unor exerciții similare, liber alese/concepute, pornind de la resursele jurnalistice cunoscute în ES, FR, IT, PT, RO).

Course type
Not tutored (self-teaching)
Target audience
learners
Target Area(s)
Languages
CLIL ( content and language integrated learning)
Professional
Target language(s)
Romance language(s)
Target level(s)
Independent user
Type
Activity
Activity total duration
4.00 hours
Proceedings + instructions

Activitatea este concepută în mai multe etape, cu cerințe, indicații și informații precise, organizate pe puncte. Toate detaliile sînt specificate în documentul suport de bază. Pentru utilizatorii nenativi, traducerea termenilor opaci din limba română poate fi făcută cu ajutorul dicționarelor online indicate ca documente suport complementare.

Main components
Cultural component
Linguistic component
Main objective

Familiarizarea studenților la Jurnalism și a specialiștilor din mass-media cu strategiile de intercomprehensiune care permit o înțelegere mai rapidă și mai eficientă a surselor de informare în varii limbi.

Secondary objectives

1. Descoperirea specificului principalelor limbi romanice (ES, FR, IT, PT, RO) printr-o abordare contrastivă a unor noțiuni de ortografie, lexic, morfosintaxă. Întărirea încrederii în capacitățile de înțelegere autonomă a limbilor nestudiate. - 2. Antrenarea capacității de identificare și de asimilare a similitudinilor și deosebirilor între limbile romanice prin exploatarea atît a resurselor propuse, cît și, mai ales, a competențelor lingvistice latente și a cunoștințelor de specialitate (presa scrisă).

Sessions number
0 sessions
Possible variant(s)

- Se pot concepe activități asemănătoare pe baza resurselor plurilingve prezente pe site-urile www.presseurop.eu, respectiv www.euronews.com (ultimul avînd avantajul că propune și documente video cu transcriere – posibilă adaptare pentru intercomprehensiune orală –, dar și dezavantajul că nu posedă și versiune în limba română). - Numărul limbilor romanice în care sînt selectate textele poate fi adaptat.

Linguistic activitie(s) :
Comprehension of one language
Written
Comprehension of several languages simultaneously
Written
Source language(s)
Romance language(s)
Germanic language(s) except English
Target skill(s)
Transparency processing
Opacity processing
Technical constraints
Computer