Els referencials

El Referencial de competències de comunicació plurilingüe en intercomprensió (REFIC) es configura com una guia per a la programació dels ensenyaments i com a instrument per a l'avaluació de competències en intercomprensió, dins de l'àmbit de l'educació per al plurilingüisme.

Aquest document s'adreça específicament als docents i/o formadors, però també por ser utilitzat pels adults en procés d'auto-formació.

Els objectius principals del referencial són:

  • definir les actituds, els coneixements i les capacitats en intercomprensió que faciliten la comunicació plurilingüe i intercultural;
  • promoure la integració curricular de la intercomprensió, la seva difusió com a pràctica pedagògica i comunicativa

El Referencial de competències en didàctica de la intercomprensió (REFDIC) és una guia per a la construcció i l'avaluació de la formació dels formadors capaços d'integrar la intercomprensió dins de l'àmbit de les seves activitats educatives presencials i en línia.