Vés al contingut

Formació

Què és una sessió Miriadi ?

La paraula “sessió » es va adoptar per designar un temps de formació variable (en general, d’unes 12 setmanes). Durant aquest tipus de formació, els participants, agrupats al principi en equips locals, es reagrupen en grups de treball i comuniquen de manera intercomprensiva per elaborar conjuntament una publicació i assolir els objectius d’aprenentatge.

L’espai de formació del portal Miriadi

Conté :

-un dispositiu que permet generar un espai digital adaptat a cada projecte pedagògic

- una base d’activitats que permet compartir recursos pedagògics, amb una presentació i classificació de les diferents activitats.

- dos referencials de competències —un pels aprenents i un altre pels formadors— que ajudaran a comprendre els objectius pedagògics de cadascuna de les sessions de formació

- un glossari de termes específics de cada formació traduïts en les diferents llengües utilitzades.

Totes les sessions

Participar a una sessió

Enllaç en construcció.

Les publicacions

Enllaç en construcció.