Vés al contingut

Xarxa

Poden ser membres d'aquesta xarxa: professors d'idiomes i altres formadors d'institucions públiques o privades, investigadors institucionals o independents, i qualsevol persona que vulgui tenir un paper en l'aprenentatge de les llengües en intercomprensió i en línia.
La funció principal d'aquesta xarxa és connectar persones disposades a posar en comú els seus recursos i experiència, i dur a terme conjuntament qualsevols  accions per a promoure la intercomprensión : accions de recerca, formacions per als seus públics si són formadors, projectes (subvencionats o no) per a la creació de nous materials didàctics o nous llocs web, així com accions de millora d'aquesta pàgina web.
La xarxa està gestionada, liderada i coordinada per una associació, l'APICAD, a la qual només es pot pertànyer  si hom ja és membre de la xarxa.

Qui som?

Unir-se a la xarxa

Espai xarxa