Vés al contingut

Recursos

Referencials

Els nostres dos referencials de competències en intercomprensió són de gran ajuda per a les formaciones en aquest camp.

Base d'activitats

Aquesta base posa a la vostra disposició un conjunt molt variat d'activitats i fitxes d'avaluació en intercomprensió amb el fí d'enriquir les formacions en uns entorns molts diversos, siguin en aquesta plataforma o fora d'ella.

Altres recursos

El portal proposarà altres recursos, creats especialment per a les formacions en intercomprensió o fruit de la mutualització dels recursos dels membres de la xarxa.