ETM

Què és l'ETM?

La ETM és l'Espai de Treball de Miriadi. Per crear i gestionar aquest espai, s'ha utilitzat Elgg, una plataforma de serveis de xarxa social de codi obert, durant els tres anys del projecte.
Per accedir-hi, cal estar inscrit​, com és el cas de tots els membres del projecte i d'altres persones que tenen l'estatus d'observadors del projecte.
Aquest arxiu constitueix la memòria completa del projecte des del seu començament. Pot ser l'objecte d'investigacions sobre diferents temàtiques (EIAH - entorns informàtics per a l'aprenentatge humà, Dinàmica dels sistemes, Intercomprensió, Treball de grups, etc.)

En funcionament des d'octubre 2012 fins al gener del 2016.

Entrar a l'ETM