Vés al contingut

Què és Miriadí?

Un portal

El portal Miriadi és fruit del projecte Miriadi (2012-2015). Ofereix a qualsevol públic interessat l’oportunitat d’aprendre les llengües més diverses, a través d’unes formacions en línia adaptades als projectes pedagògics dels docents i dels organismes que utilitzen el portal. Els requisits d’aquestes formacions es limiten a la pràctica de la intercomprensió i a un treball en xarxa de grups, que es redefineixen al llarg de la formació.

Per a la intercomprensió en línia

La intercomprensió és una pràctica senzilla que consisteix en expressar-se en la llengua pròpia amb interlocutors que utilitzen altres llengües de referència. El domini d’aquest tipus de comunicació demana un període d’aprenentatge més o menys llarg segons les llengües en presència i els repertoris lingüístics dels participants. L’espai de formació d’aquest portal proposa l’ús d’aquesta pràctica per a la realització en comú de publicacions i altres treballs col·lectius.

A la pràctica de la intercomprensió s’afegeix un aprenentatge horitzontal (entre els participants) on cada persona aprèn, primer, al sí d’un grup institucional local i després, al si d’un grup plurilingüe que es constitueix al voltant d’un projecte comú.

El tipus de guió pedagògic escollit és el resultat d’una negociació prèvia entre els responsables pedagògics de tots els grups locals.

Una xarxa

Una xarxa de persones i entitats variables com ara universitats, escoles, associacions o empreses, afavoreix els intercanvis i trobades així com la concepció de projectes de formació en línia, en la majoria dels casos de tipus híbrid (es a dir a classe i en línia al mateix temps). Aquesta xarxa és la xarxa Miriadi, la qual disposa d'un espai apropiat per a les interaccions entre els seus membres.

Per a poder gestionar aquest conjunt d’eines i iniciatives, assegurar el manteniment de la pàgina web i la promoció de les activitats així com per a afavorir la investigació en el camp de la intercomprensió en línia, s’ha creat una associació denominada APICAD (Associació Internacional per a la Promoció de la Intercomprensió a Distancia) formada per membres voluntaris de la xarxa.

Carta d'informació

Inscripció a la nostra newsletter

Contacte