Gå til hovedindhold

Netværk

Netværkets karakter og historien bag

Deltager og er velkomne i vores netværk : sproglærere eller andre undervisere fra både offentlige og private institutioner, uafhængige forskere eller tillknyttet en institution, og enhver person som ønsker at spille en rolle i en on-line undervisning/indlæring af sprog via (nabo)sprogforståelse. Som for alle netværk, er vores hovedfunktion også, at sætte personer i forbindelse med hinanden,  som ønsker at samle og dele deres ressourcer og deres viden. En anden funktion er at gennemføre fælles aktioner, det være sig indenfor videnskab, undervisning af elever (hvad underviserne angår), eller projekter, både finansielt støttede og ikke støttede, til udarbejdelse af nye undervisningsmaterialer og websider, foruden forbedring af  denne, vores egen platform.   

Da netværket startede, bestod det først af partnerne fra Miriadi projektet. Der var to slags : hovedpartnerne (financierede, i et antal af 19) og associerede partnere (i 2015 var deres tal på 18). Dette centrale netværk blev under selve projektet åbnet til alle, som havde lyst til at slutte sig til os, hvilket skete gennem en simpel anmodning om at blive skrevet op i projektets arbejdsrum (som siden er blevet til et arkiv). Efter projektets afslutning i november 2015, kan man nu slutte sig til netværket ved at indregistrere sig på platformen. 

Netværket er styret, drevet og koordineret af en forening APICAD, hvoraf hvert medlem også er medlem af netværket. Man kan være medlem af netværket uden at være medlem af APICAD.

Hvordan kan du slutte dig til os

For at slutte sig til Miriadi netværket, skal du først indregistrere dig på vores websted.

Hvis du allerede er bruger af platformen, log dig ind og anmod om at blive en del af netværksrummet.

Mulige statusser på webstedet

  1. Opdager : med en simpel indskrivning på webstedet for at undersøge de frit tilgængelige ressourcer, arkiver, eller med henblik på at deltage i en træningssesssion, eller blot skrive en kommentar til visse indhold ;
  2. Deltager (i Miriadis trænings sessioner) : bruger af Miriadi sessioner, studerende, elev, person under erhvervsuddannelse, praktikant ;
  3. Medlem :  af Miriadi netværket, enten gennem din institution eller som privat person.
  4. Medlem (mod medlemsgebyr) : af foreningen APICAD.

Det er dog muligt at have fri adgang til ressourcerne og de offentlige sider af platformen uden at skrive sig op, og dermed have en "besøgende" status.

5 gode grunde til at være medlem af netværket

  • holde sig underrettet om det sidste nye indenfor (nabo)sprogforståelse (intercompréhension) ;
  • dialogere med fagfolk og forskere via Netværksrummet ;
  • arbejde sammen i projekter, det være sig videnskabelige projekter som pædagog-didaktiske projekter, og navnlig i træningssessioner ;
  • dele opdagelser og erfaringer med de andre ;
  • udnytte korpus og data fra webstedet.

Støtte netværket

Hvem er vi ?

Vi ses i Netværksrummet