El projecte MIRIADI

El projecte MIRIADI (2012-2015), "Mutualisation et Innovation pour un Réseau de l'Intercompréhension à Distance", és un projecte europeu finançat per l’Agence exécutive "Education, audiovisuel et culture" (EACEA) que ha agrupat 16 col·laboradors, nombre que s’ha incrementat fins a arribar a 18 a finals  del projecte al novembre 2015. L’objectiu d’aquest programa ha estat el de contribuir a la innovació en l’ensenyament-aprenentatge de llengües per a la promoció de les formacions en la intercomprensió en interacció per  Internet.
En aquesta direcció, el projecte MIRIADI, iniciat el primer de desembre de 2012, ha dut a terme principalment en tres anys  la realització d’una xarxa, un centre de recursos en línia i una plataforma de treball a distància.
Els diferents membres associats de MIRIADI han pogut enriquir-se amb  la experiència en la utilització de la informàtica i la organització de formacions en línia en el marc de diversos projectes.
L’objectiu final del projecte era el de produir una nova plataforma en la que tots els membres de la xarxa poguessin organitzar noves formacions i aprofundir en els recursos que el portal MIRIADI posava a la seva disposició. La especificitat de les formacions interaccionals proposades uneixen el funcionament presencial i a distància i sobretot, la constitució de grups inicials que posteriorment es van reconfigurant per a formar grups plurilingües on els participants s’agrupen per afinitats.
El projecte MIRIADI està dirigit a tots els públics, escolars, universitaris, associatius i professionals i abasta totes les llengües encara que al principi es va centrar en la família de llengües romàniques i en el públic de l’ensenyament superior.
Al llarg del projecte, el treball comú a distància entre els col·laboradors ha permès la experimentació del que el propi projecte proposava d’experimentar amb els diferents públics a qui està orientat. També ha permès de identificar i desenvolupar un referencial de competències, crear diferents escenaris pedagògics possibles per a les sessions de formació, elaborar l’inventari de les activitats necessàries, dissenyar una base de recursos i preparar les passes per a la inserció curricular.
L’associació APICAD, creada dins del marc del projecte, hauria de permetre que MIRIADI pogués seguir funcionant més enllà del seu període d’execució.


Referències dels articles, presentacions, intervencions, comunicacions, realitzacions gràfiques dels membres del projecte.

Documents del projecte.