L'avaluació

El consorci del projecte Lectŭrĭo+ s'autoavalua i es presta a una mirada exterior. Corresponen les nostres produccions als objectius que ens havíem marcat? Hem aconseguit fer paleses les nostres idees? 

Per això hem portat a la pràctica un plan d'évaluation.

Hi ha hagut dos informes interns i un altre d'extern.