Session 2018-1 La traduction en intercompréhension

Onglets principaux

Statut: 
En préparation
Date: 
2018

Lobzektif 

Realiz tradiksion enn text par enn travay kolaboratif ek reflexif pou :

1. Devlop bann konpetans tradiksion an ekip, ‘on-line’ ek a-distans
2. Devlop bann konpetans interkonpreanzion ek interaksion an ekri, on-line
3. Pran konsians diferan lapse ki aktivite tradiksion inplike
4. Amenn enn reflexion lor bann kestion, bann difikilte ki aktivite tradiksion-la souleve
5. Elabor enn portfolio terminolozik
6. Pran konesans ek itiliz diferan resours ki disponib pou realiz sa kalite travay-la.

Lang

Bann partisipan interazir dan lang kot zot pe spesializ zot. Enn lot / Lezot lang pou osi prezan an tan ki ‘langue source’ ouswa bann dokiman ki pe partaze.

 

Plan de la session